ბიომარ საქართველო

 

 

ბიომარ–ჯორჯია – თქვენი ლაბორატორიული და სამედიცინო ხარისხიანი სახარჯი მასალების მომწოდებელი.

ყველაფერი, რაც ჩვენს საიტზეა, არის ადგილზე, თქვენ შეგიძლიათ ჯერ გასინჯოთ, შემდეგ შეიძინოთ

ჩვენი ფასები ყოველთვის საუკეთესოა, არის და იქნება. შეგიძლიათ შეამოწმოთ.

გთავაზობთ ჩვენს ჩამონათვალს და ფასებს:

200 ლარზე მეტის შეკვეთა მიგვაქვს ადგილზე თბილისის მასშტაბით

სახარჯი მასალა ლაბორატორიებისათვის

ნომერი დასახელება ფასი, ლარი  ფოტო
1 ჯილსონის თეთრი ბუნიკი 0-200 მკლ 1000 ც 19  ფოტო
2 ეპენდორფის ტიპის ბუნიკი 0-200 მკლ, 1000 ც 19  ფოტო
3 ცისფერი ბუნიკი 200-1000 მკლ 500 ც 15  ფოტო
4 K3EDTA სინჯარა, 1 მლ, მწვანე თავიანი 0,18  ფოტო
5 K3EDTA სინჯარა, 0,25 მლ იასამნისფერ თავიანი, ვაკუუმური 0,60  ფოტო
6 ციტრატიანი სინჯარა 2,5 მლ ყვითელთავიანი 0,18  ფოტო
7 ციტრატიანი სინჯარა 1 მლ ყვითელთავიანი 0,18  ფოტო
8 პიპეტი ვარიაბელური ავტოკლავირებადი 10-100 ან 100-1000 მკლ 120  ფოტო
9 კიუვეტი ნახევრადმიკრო 100 ც 23  ფოტო
10 ეპენდორფის სინჯარა  1000ც 34  ფოტო
11 სინჯარა 5 მლ 1000 ც 12/75 76  ფოტო
12 სინჯარა კონუსური 10 მლ, უთავსახურო 100 ც 15  ფოტო
13 სინჯარა კონუსური 10 მლ, თავსახურით, სტერილური 100 ც 30  ფოტო
14 შარდის კონტეინერი სტერილური 60 მლ (იტალია) 0,50  ფოტო
15 შარდის კონტეინერი სტერილური 120მლ (იტალია) 0,60  ფოტო
16 სტერილური ჩხირი ხე-ბამბა 500 ც 100  ფოტო
17 სტერილური ჩხირი ხე-ბამბა სინჯარაში 0,48  ფოტო
18 სასაგნე მინა 50 ც 10  ფოტო
19 მეი-გრუნვალდი 500 მლ 40  ფოტო
20 გიმზა 500 მლ 50  ფოტო
21 იმერსიული ზეთი სინთეტიკური 25 მლ 15  ფოტო
22 ნაცხის ასაღები ჩხირი 15 ფოტო
23 სინჯარების უნივერსალური სადგამი 30  
24 სადგამი ეპენდორფის სინჯარებისათვის 30  

 

სახარჯი მასალა ხელოვნური განაყოფიერებისათვის

ნომერი დასახელება ფასი, ლარი  ფოტო
100 Nidacon PS80-100 გრადიენტი 100 ml 1200  
101 Nidacon PS40-100 გრადიენტი 100 ml 900  
102 გამრეცხი მედიუმი Ferticult Flushing Medium 100 ml 550  
103 საინსემინაციო კათეტერი Rimos 17  
104 პაიპელი Rimos 14  
109 Nidacon SPERM CRYOPROTEC™II 2x20ml 350  
110 Nidacon SPERMCATCH™ 6x100 mkl 420  
111 Rimos ექოსკოპის ვაგინალური გადამწოდის სტერილური საფარი – არ შეიცავს სპერმიციდს, არ არის ემბრიოტოქსიკური, არ არის ლატექსის 3  
112 Rimos კვერცხუჯრედის ასპირაციის სისტემა 16G ან 17 G 120  
113 Rimos ემბრიოტრანსფერის კათეტერი “რთული” ტრანსფერის 100  
     
     
     

სამედიცინო და ლაბორატორიული აღჭურვილობა

ნომერი დასახელება ფასი, ლარი  ფოტო
200 სამედიცინო ტახტი, ტაპჩანი, ასაწევი თავით 250  
201 შარდის ანალიზატორი Dirui H100 3200  
202 ცენტრიფუგა D800, 6 ადგილიანი, 4000 ბრ, 1700 g 450  

 

საკონტაქტო ტელეფონები: 253 84 90, 577 447064;

მისამართი: თბილისი, ნაძალადევი, იმერეთის 9;